benito menni
Dimarts, 13 novembre 2018

SERHS food és, des de la seva fundació, una empresa especialment sensible amb la millora contínua, la creació de valor, la innovació, el respecte per les persones i un fort sentit de la responsabilitat. Aquests trets característics defineixen les nostres prioritats que estan estretament lligades amb projectes com el Centre Especial de Treball (CET) El Pla.

Amb la recent entrada en la gestió de la restauració de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, SERHS food impulsarà de manera molt notable el creixement i la consolidació d’aquest projecte sense ànim de lucre que pertany a l’ordre del Germà Benito Menni. Ubicat a Almacelles (Lleida), el centre ofereix treball estable i de qualitat a persones amb risc d’exclusió. L’activitat productiva que es desenvolupa al Centre Especial de Treball dóna feina a persones amb discapacitat intel·lectual, amb un diagnòstic de patologia mental, discapacitat física i/o amb certificat de risc d’exclusió social. Aquest objectiu s’aconsegueix gràcies a activitats d’envasament alimentari, horta, planter, jardineria i enclavaments laborals.

A més a més, aquesta activitat productiva es duu a terme amb el seguiment d’un equip de suport a la persona contractada que vetlla per una atenció integral, tant en l’àmbit laboral com psicosocial.

Des de SERHS food compartim els valors del CET El Pla: hospitalitat, qualitat, respecte i responsabilitat. Sobre aquests pilars s’estructura la nostra Responsabilitat Social Corporativa, amb un objectiu clar: conciliar el creixement econòmic i la competitivitat amb el desenvolupament social.

El compromís de SERHS food amb els professionals i amb l’entorn ha estat, és i serà una prioritat, conscients de la importància de ser motors d’una societat cada cop més canviant i exigent, que requereix voluntat de ser també part activa de les seves necessitats.

Dimecres, 07 juny 2017

Jesuïtes Sant Gervasi-Infant Jesús, Serhs Food Educa i Nutrició Sense Fronteres impulsem un projecte solidari:#bcncomparteixelmenjar. Es tracta d’un projecte d’aprofitament de recursos alimentaris i treball en xarxa que contribueix a reduir la situació de pobresa a la ciutat de Barcelona.

El projecte que té com objectiu principal concienciar, consisteix en aprofitar el menjar cuinat excedent per a subministrar un àpat nutricionalment equilibrat a les persones en situació de risc social, vinculant al màxim entitats al projecte i optimitzant la utilització dels recursos amb què compta l’entitat precursora jesuïtes Sant Gervasi – Infant Jesús de Barcelona.  Nutrició sense fronteres amb la seva acció social, Serhs Food Educa amb la seva gestió alimentària integral, basada en la qualitat nutricional i la seguretat alimentària, i l’Infant Jesús en la seva tasca educativa i social volem protegir el dret universal a l’alimentació dels ciutadans en situació de pobresa.

Des d´una perspectiva transversa es vol introduir un canvi de comportament i d’actitud encaminat a recuperar el valor dels aliments, des d’una perspectiva transversal:Consum responsable i sostenible; Menor impacte negatiu per al medi ambient, l’Alimentació sana i equilibrada, i el Valor Afegit (equitat, justícia social, solidaritat i respecte pels drets humans).

El projecte vol vincular a tots els col·laboradors amb un compromís actiu darrera del’aprofitament dels recursos, compartint un projecte solidari i educatiu, amb continguts, materials i activitats, compromès i obert al món.