MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió
Oferir una forta orientació al client, solucions específiques en productes i serveis per a la restauració professional. Fer-ho amb Know-how propi, de forma innovadora i escalable, creant riquesa i benestar per als nostres treballadors i accionistes.
Visió
Ser referent en solucions innovadores i eficients per a la gestió de la restauració professional per a col·lectius. Aportant solucions basades en la col·laboració i el compromís amb el client, prioritzant l'excel·lència en la gestió, la seguretat alimentària i la nutrició.
Valors

Diversitat i singularitat

Aprendre i aprofitar la diversitat de serveis, clients i persones, posant en valor la seva singularitat.

Colaborar i cooperar

Aportar per a la millora comuna, treball en i per l'equip amb actitud positiva i proactiva.

Innovació

De tots per a tots. Tant en productes com en serveis, en models de gestió i d'organització.

Compromís

No només realitzar tasques, sinó assumir responsabilitats concretes i individuals.

Eficiència

Fer el què cal i fer-ho bé, aconseguint els objectius marcats amb els recursos previstos.

Integritat

Dir el què fem i fer el què diem, actuar amb coherència.

PUJAR