RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Pla de responsabilitat social corporativa

L'objectiu és concil·liar el creixement exconòmic i la competitivitat amb el desenvolupament social i la millora del medi ambient.

Hem desenvolupat accions tant internes com externes que responen a la preocupació per ser una empresa responsable.

Aquestes accions les treballem dins del Pla de Responsabilitat Social Corporativa que s'estructura en dues parts.Pla integral de desenvolupament de Recursos Humans
Pla de Gestió Transversal

A Grup SERHS el nostre Pla de Responsabilitat Social Corporativa reuneix com a principals valors d’actuació la millora contínua, la creació de valor i innovació, el respecte a les persones i el sentit de responsabilitat. L’objectiu d’aquest pla és conciliar el creixement econòmic i la competitivitat, amb el desenvolupament social i la millora del medi ambient. Alguns dels nostres objectius:

  • Augmentar la confiança dels clients i proveïdors en els nostres productes i serveis.
  • Potenciar el nostre compromís amb la seguretat dels treballadors mitjançant la utilització d’eines innovadores i la formació en prevenció de riscos laborals.
  • Evolucionar cap a una producció sostenible, tenint molta cura de l’entorn natural a on estan situades les nostres instal·lacions.
  • Créixer en matèria d’ajuts socials cap als nostres col·laboradors.

Com qualsevol organització amb potencial de desenvolupament, Grup Serhs disposa d’un Pla Estratègic on s’especifica el camí a seguir en matèria de medi ambient, qualitat i prevenció de riscos laborals. Treballant adequadament i de forma contínua aquests tres aspectes aconseguim garantir el nostre creixement i la nostra rendibilitat.

PUJAR