Nota legal
SERHS FOOD AREA S.L.
Web: www.serhsfood.com
E-mail: serhsfoodservice@serhs.com
NIF: B59803825
Domicili fiscal: Carrer Lepant, 2-4 · 08397 PINEDA DE MAR (BARCELONA)

SERHS FOOD AREA S.L. informa que les dades personals recollides des d'aquest lloc Web seran tractades d'acord amb les exigències establertes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament, amb absolut respecte pels drets dels titulars de les dades.

Amb aquestes finalitats s'incorporaran als fitxers de SERHS FOOD AREA S.L., i seran tractades en tot moment d'acord amb la normativa de protecció de dades. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l'interessat, excepte en els casos previstos legalment. Amb la remissió dels formularis de SERHS FOOD AREA S.L., entenem que tenen el consentiment del remitent per a fer arribat informació comercial dels serus serveis. SERHS FOOD AREA S.L. informa que per a l'excercici dels seus drets d'accés, rectificació i cancel·laci´ de les seves dades, els titulars de les dades poden dirigir-se a: SHERS FOOD AREA S.L. Carrer Lepant, 2-4 · 08397 PINEDA DE MAR (BARCELONA) - serhsfoodservice@serhs.com

La informació continguda en www.serhsfood.com és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com informació introductòria per a l'usuari, relativa als serveis i a altres informacions que incorporen les seves pàgines. L'usuari pot confirmar la data d'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, mitjançant, l'enviament d'un E-mail clicant a l'enllaç "CONTACTE" inclòs a la pàgina principal.  SERHS FOOD AREA S.L. podrà modificar en qualsevol moment els termes de la present Nota Legal, publicant-ne a www.serhsfood.com la versió actualitzada, sense necessitat de cap altre notificació als usuaris.

Tota la informació o la forma de recopilació de la informació continguda en el domini www.serhsfood.com, com pòdem ser la pròpia recopilació d'informació, el disseny gràfic, imatges, codi font, marques, noms comercials, denominacions, entre altres signes distintius, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de  SERHS FOOD AREA S.L o de tercers.

PUJAR